נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: לובשיס שי משרד הכלכלה תגיות: התנועה לחופש המידע יועץ מנכל הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).