נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הכלכלה תגיות: התנועה לחופש המידע רשם האגודות השיתופיות משרד הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).