נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: עיריית ירושלים תגיות: הסדר למניעת ניגוד עניינים של דב קלמנוביץ

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).