נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד המשפטים פורמטים: DOCX תגיות: הנחיות היחידה הממשלתית לחופש המידע הנחיות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).