נמצאו 3 קבוצות מסמכים

ישויות: המשרד לשוויון חברתי (אזרחים ותיקים) תגיות: המשרד לאזרחים ותיקים התנועה לחופש המידע יועץ השרה הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).