נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: גלעד סממה פורמטים: PDF תגיות: המשרד לאזרחים ותיקים התנועה לחופש המידע ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).