נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX DOC תגיות: 2018 כליאה ועדת שחרור אסירים 2014

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).