נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: מועצה מקומית יאנוח ג'ת פורמטים: XLSX תגיות: תקציב ביצוע מועצה מקומית יאנוח גת 2016 תקציב מתוכנן

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).