נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון פורמטים: XLSX תגיות: הכנסת משרד התקשורת

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).