נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון כנסת פורמטים: XLSX תגיות: משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).