נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד ירושלים ומורשת פורמטים: XLSX PDF

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).