נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון פורמטים: XLSX DOCX תגיות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).