נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה פורמטים: XLSX

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).