נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד התקשורת משרד הבינוי והשיכון משרד הפנים פורמטים: XLSX

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).