נמצאו 3 קבוצות מסמכים

ישויות: בנק ישראל פורמטים: XLSX

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).