נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: מועצה מקומית בית ג'אן פורמטים: XLS תגיות: תקציב ביצוע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).