נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: מועצה מקומית כסייפה פורמטים: XLS

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).