נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד האנרגיה פורמטים: DOCX תגיות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).