נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: גיא זומר ישויות: רשות החשמל פורמטים: XLSX תגיות: תשובות לבקשות מידע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).