נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ארגונים: עמותת הצלחה - לקידום חברה הוגנת ישויות: עיריית תל אביב תגיות: 2018 2017

סינון תוצאות
  • היתרים לשימושים חורגים שניתנו לבתי מלון

    נתונים בעניין היתרים לשימושים חורגים שניתנו לבתי מלון בתל אביב לשנים 2017-2018, כפי שהתקבלו מהאגף לרישוי עסקים.
  • פירוט נסיעות אוטותל

    דוחות אודות כלל הנסיעות של רכבי אוטותל מאוקטובר 2017 ועד לאפריל 2018. דוח אחד מציג את כלל הנסיעות לרבות מקור ויעד ודוח אחד את הנסיעות לפי משתמשים. לעיבוד הנתונים וגרפיקות...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).