נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: עיריית תל אביב אריאל רוטר תגיות: עיריית תל אביב JTLV עמותת הצלחה אריאל רוטר כיכר אתרים ניגוד עניינים שאלון ניגוד עניינים אסף זמיר

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).