נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: עיריית תל אביב תגיות: חבר מועצת עיריית תל אביב עמותת הצלחה אריאל רוטר כיכר אתרים ניגוד עניינים שאלון ניגוד עניינים אסף זמיר

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).