נמצאו 2 קבוצות מסמכים

ישויות: משרד ראש הממשלה תגיות: 2020 עתירת חופש מידע

סינון תוצאות
  • התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית 2018-2020

    דוח התקשרויות לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) שנמסר בעקבות עתירת חופש מידע (11516-04-21 זומר נ' ברוורמן) וכולל את כל התקשרויות לפ"מ בתחום הפרסום מיום 1/1/2018 ועד ליום 31/12/2020....
  • יומן מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב לשנת 2020

    יומנו של יוגב שמני, מנהל ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתית שבמשרד ראש הממשלה למחצית ראשונה של שנת 2020 (ינואר עד יוני). במידע נמסר לאחר שמשרד רה"מ סירב למסור, הוגשה עתירה (עת"מ...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).