נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PDF ישויות: ניר אוגולניק משרד התקשורת תגיות: הסדר למניעת ניגוד עניינים יועץ השר

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).