נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: המשרד לביטחון הפנים תגיות: התנועה לחופש המידע המשרד לביטחון הפנים דוח התקשרויות 2017

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).