נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע ישויות: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים תגיות: משרד הרווחה סגן שר הרווחה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).