נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: ועדה משרדית ועדה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).