נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ארגונים: התנועה לחופש המידע פורמטים: DOCX ישויות: משרד הבינוי והשיכון משרד ירושלים ומורשת משרד העלייה והקליטה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).