נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד התקשורת משרד העלייה והקליטה המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה משרד הבינוי והשיכון משרד האנרגיה תגיות: מנכל משרד האנרגיה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).