נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: משרד ירושלים ומורשת משרד הבינוי והשיכון משרד העלייה והקליטה כנסת תגיות: מנכל משרד האנרגיה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).