נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: אלחנן שפירא משרד התקשורת תגיות: יועץ השר משרד התקשורת הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).