נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: כנסת משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: מנכל משרד האנרגיה ועדה משרדית משרד הכלכלה ייצוג הולם

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).