נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: כנסת משרד העלייה והקליטה משרד הבינוי והשיכון תגיות: המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ועדה משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).