נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: כנסת משרד הבינוי והשיכון משרד העלייה והקליטה תגיות: משרד הכלכלה

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).