נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: אהרון רון ירקוני משרד הבינוי והשיכון תגיות: הסדר למניעת ניגוד עניינים יועץ סגן שר אהרון רון ירקוני

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).