נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) תגיות: 2012

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).