נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: PDF ישויות: אבי כהן המשרד לשוויון חברתי (אזרחים ותיקים) תגיות: התנועה לחופש המידע הסדר למניעת ניגוד עניינים ניגוד עניינים המשרד לאזרחים ותיקים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).