נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: XLSX ישויות: בנק ישראל תגיות: 2017 דוח התקשרויות

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).