נמצאה קבוצת מסמכים אחת

פורמטים: DOCX ישויות: דירה להשכיר-החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ תגיות: התנועה לחופש המידע

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).