נמצאה קבוצת מסמכים אחת

ישויות: החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ) תגיות: חברת נמלי ישראל הסדר למניעת ניגוד עניינים

סינון תוצאות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).