עיריית ירושלים - גני ילדים | המרכז למיפוי ישראל

שכבת גני ילדים

מקור המידע: https://data.gov.il/dataset/kindergarten

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
גרסה 1.0
עדכון אחרון ינואר 15, 2021, 02:07 (IST)
נוצר ב נובמבר 19, 2020, 10:00 (IST)
sync_source_org_description
sync_source_package_url https://jerusalem.datacity.org.il/dataset/kindergarten