דוחות כספיים מבוקרים- רשויות מקומיות

דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים, נתוני דוחות שהוגשו בשנת 2017.

המידע אודות מועצות אזוריות התקבל באופן אישי ויתר המידע, מקורו באתר DATA.GOV

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 7, 2019, 13:16 (IST)
נוצר ב ינואר 2, 2019, 08:17 (IST)