דוח ביקורת זכויות (סבב שישי) של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לעובדי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה המועסקים במשרדי הממשלה באמצעות חברות חיצוניות

דוח ביקורת זכויות (סבב שישי) של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לעובדי שמירה, אבטחה, ניקיון והסעדה המועסקים במשרדי הממשלה באמצעות חברות חיצוניות

הדוח פורסם וכולל את שמות החברות לאחר שניתן בעניין זה פסק דין בעת"מ 14346-04-18 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) נ' משרד האוצר ואח'

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 28, 2019, 13:46 (IST)
נוצר ב פברואר 28, 2019, 09:45 (IST)