דוחות התקשרויות של משרדי ממשלה נבחרים - 2023

לבקשת התנועה לחופש המידע נמסרו דוחות התקשרויות של מספר גופים שלא פרסמו אותם באופן יזום כנדרש בהתאם להוראות החשכ"ל והיחידה הממשלתית לחופש המידע

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 10, 2024, 15:24 (IDT)
נוצר ב מאי 1, 2024, 14:30 (IDT)