משרות מחוייבות במילוי שאלון ניגוד עניינים - רשות האכיפה והגבייה

רשימת התקנים ברשות האכיפה והגביה שמחייבות כל עובד בתחילת עבודתו בתקן, למלא שאלון ניגוד עניינים. המידע נמסר מנציבות שירות המדינה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2020, 22:37 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2020, 22:22 (IST)