ריכוז מידע אודות גיוס חרדים / בני ישיבות לצה"ל

ריכוז מידע שהתקבל אודות גיוס תלמידי ישיבה חרדים לצה"ל, בדגש על אופן קבלת צו דחיית שירות בהתאם לפרק ג'1 לחוק שירות ביטחון

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 30, 2020, 11:53 (IDT)
נוצר ב יולי 30, 2020, 11:12 (IDT)