ריכוז מידע אודות מעמד "חוזר בתשובה" או "בעל תשובה" בצה"ל

מידע אודות נהלי מיטב ומדור בני ישיבות בהכרה באדם כ"חוזר בתשובה" בהתאם לסעיף 2(ב) לתקנות שירות ביטחון (תנאים נוספים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות והוראות שונות), תשע"ח-2017.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 30, 2020, 13:28 (IDT)
נוצר ב יולי 30, 2020, 13:20 (IDT)