משרות מחוייבות במילוי שאלון ניגוד עניינים - הרשות הארצית לכבאות והצלה

רשימת התקנים ברשות הארצית לכבאות והצלה שמחייבות כל עובד בתחילת עבודתו בתקן, למלא שאלון ניגוד עניינים. המידע נמסר מנציבות שירות המדינה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 13, 2020, 22:36 (IST)
נוצר ב ינואר 13, 2020, 22:22 (IST)