נוהל בואש

נוהל הפעלה ושימוש בנוזל ''בושא כאפ"ק לפיזור המון באירועי הפס"ד. המענה כולל את הנוהל עצמו, והנספחים הבאים: נספח א' בדבר אישור קצין הרפואה נספח ג' בדבר הוראות בטיחות נספח ד' בדבר טופס דיווח הפעלת בואש נספח ו שעניינו מילוי וריקון הבואש

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 18, 2020, 11:26 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 28, 2019, 15:47 (IDT)