התקשרויות עם יועצים חיצוניים ברשות החברות הממשלתיות

רשימת היועצים המועסקים ע"י רשות החברות הממשלתיות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 9, 2018, 15:46 (IST)
נוצר ב דצמבר 3, 2018, 18:53 (IST)